Thiết bị điện ABB

Điều hòa Daikin

thông tin liên hệ
Trương Vĩnh Tân
HOTLINE 24/7
0913 70 1213 (di động/zalo/viber) - (028) 2253 3828, 2253 3829

Ms. Bình
HOTLINE 24/7 - 0915.232828 (di động/zalo)

Loại tủ đứng

Daikin FVG05BV1/RUO5NY1
Daikin FVG05BV1/RUO5NY1
Daikin FVG06BV1/RU06NY1
Daikin FVG06BV1/RU06NY1
Daikin FVG08BV1/RU08NY1
Daikin FVG08BV1/RU08NY1
Daikin FVPG15BY1/RU15NY1
Daikin FVPG15BY1/RU15NY1
Daikin FVG10BV1/RU10NY1
Daikin FVG10BV1/RU10NY1
Daikin FVPG10BY1/RU10NY1
Daikin FVPG10BY1/RU10NY1